Welcome to our online store!

עלינו

פרופיל החברה

כנות היא היסוד של המפעל שלנו, המפעל לא מאמין שהוא לא משגשג, לחברה אין אמון תחת היציבות, כנות: כנות היא נאמנות, כנה;אמונה היא לשמור על אמינות. המיזם ישר ללקוחות, שואף לאיכות, מאוחד לשותפים, ישר לעובדים, מקיים הבטחות ומבטיח. זוהי הסגולה המסורתית שלנו, לרשת ולהוביל סגולה זו, בכלכלת השוק תחת תנאים בעלי משמעות ריאלית מיוחדת.

אחדות, אנחנו צוות מגובש מאוד, מפעל המורכב ממחלקות שונות, רק שיתוף פעולה בין מחלקות זו לזו, לציית בקפדנות לחוקי הארגון ולתקנות, עם המצב הכללי, הארגון יכול לפתח טוב יותר, "אין אדם מושלם, רק המושלם צוות", עלינו לקחת את המיזם כביתם, לאהוב אותו, להגן עליו, לבנות אותו, לשמור תמיד על תחושת אחריות ושליחות גבוהה, עבודה נלהבת, לעבוד ברצינות, חיים איתנים.

עבודה קשה היא כוח מניע רב עוצמה לצמיחה של כל עובד.צריכה להיות לנו רוח של לא לפחד מקשיים, נכונות לעמוד באתגרים, להעז להילחם בקרבות קשים, ולא לפחד מקשיים, כדי שנוכל לקבל קפיצה איכותית מחשיבה לתרגול.

חדשנות היא להשאיר את הישן בצד וליצור את החדש. חדשנות היא נשמת השגשוג של המיזם.רק על ידי התקדמות הקצב עם הטיימס, קידום מתמיד של חדשנות קונספט, חדשנות ניהולית, חדשנות מדעית וטכנולוגית, חדשנות מערכות וחדשנות עבודה בכל ההיבטים, נוכל להשיג פיתוח חדש וליצור ברק חדש, התרבות הארגונית היא הכוח המניע הרוחני של הארגון. חדשנות ופיתוח, הם נכס בלתי מוחשי עצום של המיזם.

about us

אנשים חיים, אל תהיו עבדים בשביל כסף. אתה יודע: "לאנשים יש רכוש, לדברים משתלטים." לאנשים צריכים להיות אידיאלים משלהם ומתנדבים, ולעשות את האחריות שלהם. תעשה את העבודה שלך ביחידה ותעשה עבודה קשה למען הסיבה.

הפגינו אדיקות משפחתית לזקנים במשפחה.בעל ואישה מכבדים זה את זה, מכבדים את הזקנים ואוהבים את הצעירים.לעצמכם להיות ממושמעים, ללמוד בשקדנות, לחיות זקנים, ללמוד זקנים.שאפו לשפר את רמת התרבות האישית , לזכות בעצמו לזכות באדם, הקדוש הפנימי יכול להיות מחוץ למלך.
ארגונים מורכבים מיחידים, והיווצרות התרבות הארגונית נובעת מאיסוף חוכמת התרבות האישית. בפיתוח התרבות הארגונית, התרבות האישית של עובדים בודדים צריכה גם לעמוד בקצב של הטיימס.

כעובד, ללמוד תרבות ארגונית, לשלוט בידע התרבותי הארגוני, לציית בקפדנות לכללים ולתקנות הארגון, לשפר כל הזמן את ערכי הליבה שלהם, לבסס היטב את הרעיון של מרכז שירות לקוחות, שירות חיוך, עבודה נלהבת, עבודה ברצינות, חיים איתנים , להפוך את עצמך באמת לעובד מוסמך, לגרום למפעל שלנו להמשיך להתפתח ולגדול.